PENGUMUMAN
PENGUMUMAN
Visi SKHMC - Melonjakkan kecemerlangan individu melalui pendidikan berasaskan kurikulum, kokurikulum dan sahsiah yang berkualiti di dunia dan di akhirat. Misi SKHMC - Kami bertekad untuk bersama-sama melaksanakan sistem pendidikan yang cemerlang. Ini adalah bertujuan untuk menjadikan negeri Perak sentiasa di puncak kecemerlangan dalam bidang : 1. Pengurusan dan kepimpinan yang cekap, berkesan dan telus. 2. Akademik yang berasaskan pengurusan yang berkualiti bagi mencapai keputusan peperiksaan awam yang terbilang. 3. Sahsiah yang berasaskan program pembangunan insan. 4. Program sukan yang berasaskan pendekatan saintifik dan inovatif. 5. Kokurikulum yang berasaskan pembinaan generasi bestari, jati diri dan integrasi nasional.

Blog ini mula dibina pada 1 Disember 2009. Sehingga kini, blog ini telah dikunjungi melebihi 40,000 kali pengunjung ................ Penulis blog mengucapkan terima kasih atas kunjungan anda .................... Blog ini mula dibina pada 1 Disember 2009. Sehingga kini, blog ini telah dikunjungi melebihi 40,000 kali pengunjung ................ Penulis blog mengucapkan terima kasih atas kunjungan anda .................... Blog ini mula dibina pada 1 Disember 2009. Sehingga kini, blog ini telah dikunjungi melebihi 40,000 kali pengunjung ................ Penulis blog mengucapkan terima kasih atas kunjungan anda .................... Blog ini mula dibina pada 1 Disember 2009. Sehingga kini, blog ini telah dikunjungi melebihi 40,000 kali pengunjung ................ Penulis blog mengucapkan terima kasih atas kunjungan anda .................... Blog ini mula dibina pada 1 Disember 2009. Sehingga kini, blog ini telah dikunjungi melebihi 40,000 kali pengunjung ................ Penulis blog mengucapkan terima kasih atas kunjungan anda ....................

Rabu, 11 April 2012

Format Laporan Pertandingan

Peringkat: Zon / Kelompok / Daerah
FORMAT LAPORAN PROGRAM KOKURIKULUM/1M1S
1.0 Nama Aktiviti/Program/Pertandingan:
2.0 Tarikh Pelaksanaan
3.0 Tempat
4.0 Penyertaan

4.1 Murid / Peserta
Ras L P L P L P L P Jumlah
Melayu
Cina
India
Lain-lain

4.2 Guru Pengiring / Pegawai
Ras L P L P L P L P Jumlah
Melayu
Cina
India
Lain-lain

5.0 Jadual Pengisian / Pelaksanaan Aktiviti
• Sertakan sekurang-kurangnya 4 keping gambar aktiviti
6.0 Peruntukan / Perbelanjaan (tuntutan guru dan murid)
7.0 Senarai Nama Peserta
8.0 Senarai Nama Guru Pengiring(pengurus/jurulatih & guru)
9.0 Pemenang (Jika Berkaitan)
10.0 Isu dan Cabaran
11.0 Cadangan penambahbaikan

*Sila gunakan Font Arial bersaiz 12

download...

Tiada ulasan: